Странице

Predmet Ugovora - E-Marketing Kampanja LETO 2017

PREDMET UGOVORA: Prodaja informacija vezana za rezervaciju smeštaja tokom leta, kao i marketing promocija na 700 individualnih sajtova koji su deo pslovne mreže Telenet Hotels Network, kao i promocija loga, odnosno imena turističke agencije.

Promocija Turističke Agencije osmišljena je tako da se kao marketing alat koristi kreiranje kampanje i stvaranje imidža turističke agencije na interenetu, kroz korišćenje baze podataka Info Telenet Group, banke fotografija i filmova, kao i Marketing Informacionog Sistema (MIS). Opisi aranžmana i obejkata, koji su urađeni za svaki grad posebno, predstvaljeni su na preko 130 sajta za zemlje Grčka, Turska, Bugarska i Crna Gora. Ukupni broj korišćenih sajtova tokom kampanje na domenima telenetholidays.com, booking-hotels.biz je 700 sajta.

Poslovna baza koja je ugovorom ustupljena sa ciljem da sve rezervacije budu prosleđene agenciji sa kojom bi bio sklopljen ugovor ukupno sadrži 267 objekta u Crnoj Gori, 813 objekta u Grčkoj, 238 objekta u Turskoj, i 723 objekata u Bugarskoj, ukupne ponude 2041 objekata. Baza cena objekata sadrži preko 55.172 unosa.

Ukupni broj pruženih informacija Kontakt centra, a u vezi rezervacija smeštaja za leto 2013 godine gledajući u odnosu na broj noćenja je 4083, i to za period vodjenja kampanje od mesec ipo dana.

CILJ: Osnovni cilj ugovora i vođenja e-marketing kampanje zasnovan je na tri osnovne tačke:
- Jedinstvena ponuda turističke baze podataka Info Telenet Group u ime i za račun Turističke Agencije tokom trajanja ugovora.
- Specijalizacija Turističke agencije na domaćem tržištu u pogledu telefonskih i email rezervacija
- Vođenje ciljne e-marketing kampanje na interentu od jula do oktobra sa ciljem da Turistička Agencija bude prepoznatljiva po svom logou, kao i informacijama koje su ponuđene u njeno ime.

OBRAZLOŽENJE: Info Telenet Group vlasnik je turističke baze podataka objekata i aranžamana. Razvoj turističke baze podataka imao je za cilj sve bitne elemente Marketing Strategije Turizma Srbije do 2015 godine.

Na onsovu ove Marketing Strategije, Info Telenet Group po preporuci Ministarstva Turizma formirao je bazu objekata u 15 zemalja, pretežno u Centralnoj i Istočnoj Evropi, stim što bi  Marketing kampanja koja bi se vodila za turističku agenciju ona obuhvatala ciljno tržište zemalja i to: Crna Gora, Grčka, Turska i Bugarska.

Procentualno baza podataka objekata koja će biti korišćena u cilju odjenja kampanje za turističku agenciju koja 2014 bude želela da Call Centar prosledjuje rezervacije iznosi 46.62 % od ukupnog broja obejkata i to 4720 objekata u 42 zemlje. Od toga ciljna kampanja za 4 zemlje – leto 2014 koja će se voditi za potencijalnu turističku agenciju ukupno sadrži oko 2200 objekata.

Cilj kampanje je da se u periodu najveće tražnje za objektima od jula meseca do kraja septembra izvrši ponuda smeštaja koja je u ovom slučaju direktno preuzeta od objekta čija se promocija radi ili od turističke agencije sa kojom postoji ugovor o subagenturi sa Info Telenet Group.

Нема коментара:

Постави коментар

 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.  
 


 

Copyright Info Telenet Group - Srbija Zabranjeno kopiranje sadrzaja sajta u celosti ili delovima || Telenet Marketing Call Centar || +381.64.555.8581; +381.61.615.4768; || call.center@booking-hotels.biz