Странице

Razvoj Turistickog Klastera

Jedan od osnovnih koncepta marketing kampanje koje su vodjene i koja će biti vođena je da pored specijalizacije usluga i proširenja ponude na turističkom tržištu Srbije, turistička agencija aktivno učestvuje u implementaciji Strategije razvoja turizma Srbije sa ciljem da tokom vodjenja kampanje ona bude lider u ponudi smeštajnih kapaciteta i usluga. 

Podela turističkih klastera izvršena je na nekoliko regiona i kao jedan od ciljeva kampanje biće i stvaranje zajedničke paradigme odnosa baze podataka Telenet Call Centra, ponude gotovo svih turističkih agencija na teritoriji Srbije, specijalizacija servisa i usluga, sa ciljem stvaranja brend menadžment agencije koja će kao takva biti prepoznatljiva korisnicima usluge ne samo za ponudu vezanu za letovanje, već i za druge ponude vezane za zimovanje, dogadjaje u Srbiji, seoski turizam, kongresni turizam i slično. 

Kampanja Leto 2010 biće vođena sa namerom da Turistička agencija prvo poveća učešće na turističkom tržištu u broju turista koji koriste usluge letovanja, kao i da specijalizuje front i back office, odnosno zaposlene koji rade u agenciji.  

Šta to praktično znači? Pre svega mogućnost da se kroz specijalizovanu ponudu agencije privuče veći broj turista koji bi koristio usluge letovanja kod pomenute agencije. Primetno je da odredjeni procenat klijenata ukoliko je zadovoljan uslugama agencije njene usluge koristi i sledeće godine.

Predlog Turističkih klastera Srbije


E-marketing kampanja koja će biti vođena za Turističku agenciju uključiće raspoloživost podataka Info Telenet Group kroz promociju grupe web sajtova. Svaki grad/država koji će biti uključen u promociju smeštajnih kapaciteta – Leto 2010, imaće odgovarajući video materijal koji će tu destinaciju promovisati, a koja se nalazi na nekoliko naloga na sajtu http://youtube.com i http://map.google.com. Klijenti koji su posećivali sajtove ranijih godina, a koji su korišćeni u e-marketing kampanji imali su prilike, a imaju i sada da vide video matrerijal te destinacije, kao i da lociraju destinaciju putovanja preko interaktivne mape.  

Ovakav koncept je sve prisutniji na turističkom tržištu u svetu jer klijent stiče potpuniju sliku o tome gde putuje. Pored promocije kroz detaljni opis objekta ili aranžmana, manju galeriju slika, kontakt telefon koji je raspoloživ 24 sata, kao i mogućnosti da klijent odmah uradi pred-rezervaciju, ponuda Info Telenet Group u ime i za račun Turističke agencije sa kojom bi bio potpisan poslovni ugovor treba da predvidi minimum od 7000 noćenja za ceo period trajanja kampanje leto 2010. 

Нема коментара:

Постави коментар

 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.  
 


 

Copyright Info Telenet Group - Srbija Zabranjeno kopiranje sadrzaja sajta u celosti ili delovima || Telenet Marketing Call Centar || +381.64.555.8581; +381.61.615.4768; || call.center@booking-hotels.biz